Manuelle Therapie

Terapia manualna

FIZJOTERAPIA

Terapia manualna

Terapia manualna odgrywa w tym zakresie bardzo ważną rolę. Nasi fizjoterapeuci stosują specjalne chwyty, które z jednej strony eliminują ból, a z drugiej zmniejszają bądź leczą ograniczenia ruchowe. Terapia manualna ma na celu usprawnienie aparatu ruchu. Aby wyleczyć zblokowane bądź zastygnięte stawy stosuje się specjalne chwyty i techniki mobilizujące.

Therapie manuell
© MediTherafit 23.04.2024